Hjem
Mediebruksgruppen
Student

Masterstudenter får stipend

Bia Sjøvoll, Marianne Borchgrevink-Brækhus, Kathrine Lønøy og John Eirik Anfinsen fra Infomedia får stipend fra Fritt Ord og RAM for å jobbe med masteroppgavene sine

Studenter stipend
Masterstudentene Marianne Borchgrevink-Brækhus, Bia Sjøvoll, Kathrine Lønøy og John Eirik Anfinsen får Fritt Ord og RAMs studentstipend.
Foto/ill.:
UiB, Tekst: Luise Salte

Hovedinnhold

Studentene fikk stipend fra RAM på 25 000 kr hver. RAM (Rådet for anvendt medieforskning) er Medietilsynets støtteordning for forskningsprosjekter, med vekt på bruksrettet forskning på tvers av medier. Bia Sjøvoll og Marianne Borchgrevink-Brækhus, med prosjektene "Hva er tillit? En kvalitativ studie om tillitsbegrepet" og "Klikkets betydning - en analyse av nyhetslesing i norske nettaviser", fikk også stipend fra Fritt Ord på 30 000 kr hver. Studentene forteller at pengene vil gå til litteratur og informanter, og særlig frigi enda mer tid til masteroppgaven da deltidsarbeid ved siden av skrivingen kan trappes ned.

– RAM-stipendet vil bidra til at jeg ikke trenger deltidsjobb og kan fokusere helt på masteroppgaven min, sier Kathrine Klepsvik Lønøy.

Lønøys masterprosjekt sikter mot å gi en bedre forståelse av fenomenet "influencere på sosiale medier" og hvordan unge kvinner oppfatter og forholder seg til det. John Eirik Anfinsen forteller at pengene ga han muligheten til å delta på Digra Nordic 2018, en konferanse sentral for hans prosjekt og interessefelt. 

– Tildelingen fra RAM ga meg muligheten til å delta på Digra Nordic 2018. En konferanse for game studies. I år var hovedtemaet overskridelser i spill, veldig spennende og masse lærerikt. Der fikk jeg muligheten til å knytte kontakter med andre spillforskere og se hva de jobber med.

Anfinsens prosjekt undersøker hvorfor gratisspill er så inntektsgivende. Prosjektet bruker et teoretisk rammeverk fra adferdsøkonomi for å beskrive hvordan design og mekanismer i spillet Fortnite kan påvirke spillere til å bli betalende kunder, og prosjektet vil også studere hvorvidt unge spillere har et bevisst forhold til at de blir påvirket. 

Alle fire masterstudenter er en del av Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier som er interessert i spørsmål knyttet til hvordan publikum tolker, bruker og handler på grunnlag av alle former for medieinnhold. Førsteamanuensis Brita Ytre-Arne er en av lederne for gruppen. 

- Vi er stolte av våre dyktige studentmedlemmer. De gir viktige bidrag til forskningen gjennom sine masterprosjekter, og er tidlig ute med å studere nye spennende tendenser i mediebruk. Det er veldig kjekt at Fritt Ord og RAM gir en slik anerkjennelse til studentenes forskningsinnsats, sier Ytre-Arne.