Hjem
Mediebruksgruppen
Seminar

Overcoming news inequalities

Til tross for den digitale revolusjonen og tilgang på gratis nyheter på nett, er det fortsatt store forskjeller mellom unge og gamle, personer med ulikt utdanningsnivå og personer med og uten innvandrerbakgrunn i tilgang på nyheter. Seminaret vil foregå på engelsk.

image of young people with phones
Foto/ill.:
@CreativeChristians on Unsplash.com

Hovedinnhold

Dette seminaret holdes av Professor Joëlle Swart, og vil handle om et forskningprosjekt under utvikling på tema nyheter og ulikhet.

Nyheter og ulikhet

Mens eksisterende forskning har kartlagt hvilke ulikheter rundt digital nyhetsbruk som eksisterer mellom ulike demografiske grupper og hvordan disse forholder seg til langvarige sosiale ulikheter rundt kjønn, klasse og alder, er rollen til folks ulike nivåer av digital kapital (f.eks. deres digitale kompetanse) i nyhetsulikhet fortsatt underutforsket. Det samme kan sies om hvordan underrepresenterte nyhetsbrukere opplever inkluderende nyheter og virkningen av ulik tilgang til, anerkjennelse av og representasjon i journalistikk.

Hvis journalistikken ønsker å opprettholde sin tradisjonelle funksjon med å knytte sammen ulike samfunn ved å formidle dagens problemstillinger, er det viktig å forstå konsekvensene av nyhetsulikheter i folks hverdag for å legge til rette for offentlig tilknytning blant et bredt publikum.

En brukerorientert tilnærming

Professor Joëlle Swart fra University of Groningen arbeider med utvikling av et prosjekt for å fremme forståelsen av nyhetsulikheter ved å ta et brukersentrisk perspektiv. Prosjektet vil analysere både a) de individuelle, sosiale og teknologiske faktorene som opprettholder ulikheter i nyhetsbruk, nyhetskunnskap og offentlig tilknytning, og b) hvilke strategier som kan bidra til å lindre disse nyhetsulikhetene rundt alder, språkkunnskaper og kulturell bakgrunn.

Målet med prosjektet er å forstå hvordan nyhetsorganisasjoner kan gjøre nyhetene sine mer tilgjengelige for, gjenkjennelige for og representativ for de felles bekymringenee til et for tiden underrepresentert publikum.

Påmelding til seminaret pr epost til Lene Angelskår.