Hjem
Forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier
Nettverk

Samarbeidspartnere

Medlemmene i forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier er tilknyttet en rekke ulike nettverk. Her kan du lese mer om noen av dem.

CEDAR: Consortium on Emerging Directions in Audience Research

Et nettverk av unge europeiske publikumsforskere som blant annet arbeider med prosjekter finansiert av Arts and Humanities Research Council (UK). Les mer her.

Euromedia Research Group

Nettverk av europeiske forskere, stiftet i 1982 i forbindelse med en workshop om mediepolitikk. Arbeider innenfor rammeverket til the European Consortium for Political Research (ECPR), og tar sikte på å beskrive og analysere utviklinger innen mediestruktur og mediepolitikk i Europa. Har hyppige møter, og gir jevnlig ut bøker og andre publikasjoner. Les mer her.

Kjernefasilitet for Digital Samfunnsvitenskap (DIGSSCORE)

Kjernefasilitet for Digital Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Bergen, The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE), er et av UiBs prioriterte satsingsområder. DIGSSCORE er en infrastruktur for avansert, tverrdisiplinær, samfunnsvitenskapelig datainnsamling og fasiliteter både den suksessfulle internettbaserte panelet Norsk Medborgerpanelet og data- og eksperimentlaben Medborgerlaben. Medieforskere samarbeider med andre disipliner og bruker blant annet panelet og laben til å innhente mer kunnskap om nordmenns holdninger om viktige samfunnstema, folks mediebruk og medienes påvirkning. Videre bidrar panelet og laben til å tenke nytt rundt metodeutvikling innen digital, eksperimentell samfunnsvitenskapelig forskning. Les mer her.

SCUD: Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation

Forskernettverk som er interesserte i prosesser knyttet til sosiale forskjeller, livsstil og mediebruk - spesielt med utgangspunkt i problemstillinger inspirert av Pierre Bourdieus Distinksjonen. Tar sikte på å samle etablerte og yngre forskere som deler disse interessene, og utfordre Bourdieus teorier gjennom empirisk forskning. Arrangerer konferanser annenhvert år. Les mer her.