Hjem

Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk

Forskningsområder
Forskningsgruppa analyserer samtidige og historiske politiske spørsmål knyttet til kulturområdet, medier og ikt, med henblikk på konsekvensene for en demokratisk offentlighet. Gruppens medlemmer forsker blant annet på digitaliseringen av mediene, kringkasting, kulturfeltet, mediepolitikk og medieøkonomi, og ukepressen.
Blant gruppens aktiviteter inngår både forskerprosjekter og doktorgradsprosjekter. I 2013 ble det dannet en undergruppe som har til hensikt å skrive den norske offentlighetens historie. I mars 2014 fikk dette prosjektet støtte fra Fritt Ord. 

Ny publikasjon
Ny publikasjon

Media Welfare State

The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era handler om digitaliseringen av mediesektoren i de nordiske landene.

Ny publikasjon

Exporting the Public Value Test

Antologi om allmenn- kringkastingspolitikk

Ny publikasjon

Metodebok for mediefag

Den nye utgaven er gjennomgående oppdatert og med behandling av de nyeste medietekstene.

Stipendiater
Forskningsgruppa huser i 2015 to doktorgradsprosjekt. Camilla Margrethe Tønnevold arbeider med prosjektet "Nasjonale medier og offentlig debatt om borgerskap og integrasjon". Prosjektet sammenligner mediedekning og offentlig debatt i tre land - Frankrike, England og Norge - om medborgerskap og integrasjon i et multikulturelt Europa. Et empirisk utgangspunkt er opptøyene i Frankrike i 2005. I mars 2015 begynner Eirik Nymark Esperås på et prosjekt om den lokale aviskonkurransen i Norge og Sverige i lys av digitalisering og pressestøttens målsetninger.