Hjem
Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk

Aktuelle forskningsprosjekt

Medlemmene i forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk er involvert i en rekke forskningsprosjekt, fra store internasjonale samarbeidsprosjekt til individuelle initiativ.

Hovedinnhold

 

Denne siden gir oversikt over noen av de pågående prosjektene, inkludert PhD-prosjekt og postdoktorprosjekt. For avsluttede prosjekt, se gruppemedlemmenes egne sider.