Hjem
Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk

Aktuelle publikasjoner

Medlemmene i forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk er involvert i en rekke publikasjoner - både nasjonalt og internasjonalt.

Hovedinnhold

SISTE AVHANDLINGER

Torgeir Uberg Nærland: Music and the public sphere. Exploring the political significance of Norwegian hip hop music through the lens of public sphere theory

Med utgangspunkt i offentlighetsteori utforsker Uberg Nærland i denne avhandlingen politiske dimensjoner ved musikk, med hovedvekt på norsk hip hop-musikk. Gjennom kasus-studier, som inkluderer kvantitative smaksundersøkelser i politiske grupperinger, intervjustudie av artister, musikalsk-estetisk nærlesning samt analyse av offentlig resepsjon, undersøker denne avhandlingen empirisk hvordan musikk på ulike måter kan inngå som en del av de demokratisk sentrale prosessene som finner sted i offentligheten. Med vekt på Jürgen Habermas offentlighetsteori utforsker og diskuterer denne avhandlingen også offentlighetsteoriens forklaringskraft ovenfor estetiske uttrykksformer som musikk, og videre hvordan den politiske betydningen av musikk kan forstås innenfor rammene av en deliberativ demokratimodell. Mer her

Brita Ytre-Arne: Women’s magazines and their readers. Experiences, identity and everyday life

Ukeblader og magasiner er populært lesestoff i Norge, spesielt blant kvinner. I avhandlingen analyseres erfaringene til en gruppe trofaste kvinnebladlesere. Hvordan og hvorfor leser de kvinneblader? Hvilken rolle spiller bladlesing i hverdagslivet, og har kvinneblader betydning for lesernes identitet? Avhandlingens hovedfunn er at kvinnebladlesing er en kompleks medieerfaring med mange dimensjoner. Papirmagasiner kan lett oppfattes som gammeldagse i et digitalt medielandskap, men leserne liker de materielle kvalitetene til blader de kan «holde i hendene». Mer her

Helle Sjøvaag: Journalistic Ideology. Professional Strategy, Institutional Authority and Boundary Maintenance in the Digital News Market

Avhandlingen omfatter fire undersøkelser som til sammen danner en analyse av journalistikkens samfunnsoppdrag innenfor et strukturasjonsteoretisk perspektiv. En kvantitativ innholdsanalyse av TV 2 Nyhetskanalen ser på kanalens verdi som merkevare og på dens ideologiske og økonomiske betydning. En komparativ innholdsanalyse av terrordekning på NRK og TV 2 avdekker hvordan journalistisk metode fungerer strategisk i redaksjonens møte med amatørbidrag, mens en dokumentanalyse avdekker en økende markedslogikk i forhandlingen om TV 2s nye avtale med staten. Til slutt inneholder avhandlingen en teoretisk analyse av forholdet mellom samfunnskontrakten som journalistisk ideal og som politiskfilosofisk konsept. Mer her