Hjem
Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk

Temanummer av tidsskriftet Javnost - The Public

Jostein Gripsrud er gjesteredaktør for 2009s første nummer av det internasjonale tidsskriftet Javnost - The Public. Temaet er digitaliseringen av offentligheten. Blant bidragsyterne er også stipendiat Camilla Tønnevold.

Hovedinnhold

Temanummeret er den første av flere planlagte publikasjoner fra DigiCult-konferasensen Television and the Digital Public Sphere, som ble arrangert i Paris i oktober 2008.

Javnost - The Public er et tverrfaglig tidsskrift innen kultur- og samfunnsvitenskapene. Det utgis av The European Institute for Communication and Culture i samarbeid med Universitetet i Ljubljana. Tidsskriftet er internasjonalt ledende innen feltet offentlighet og medier.

DigiCult - Democracy and the Digitisation of Audiovisual Culture ledes av Jostein Gripsrud