Hjem
Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk

Heroes and Villains: Journalism in the Movies

Professor Brian McNair fra University of Strathclyde i Glasgow gjestet i mars instituttet med en rekke gjesteforelesninger. Blant annet holdt han forelesning på stabsseminaret hvor han presenterete sin nyeste bok om journalistikk på film.

Hovedinnhold

Brian McNair er professor i journalistikk og kommunikasjon ved Universitetet i Strathclyde. Han har forfattet mange bøker og vitenskapelige essays om journalistikk. Han gjestet instituttet for å  snakke om sitt siste forskningsprosjekt - en studie av hvordan journalistiter fremstilles på film. Hans foredrag ble illustrert med klipp fra filmer som Ace In the Hole (Billy Wilder, 1951), The Sweet Smell of Success (Alexander Mackendrick, 1957) og Shattered Glass (Billy Ray, 2004).