Hjem
Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk
Nordicom Information

Hva er medievitenskap?

Debatten om hva medievitenskap er og hvordan det kan formidles fortsetter i seneste utgave av Nordicom Information. Innlegg av Espen Ytreberg kommenteres av Peter Larsen, Frode Guribye og Helle Sjøvaag.

Hovedinnhold

På tampen av 2008 utgav Universitetsforlaget en bok om medie­vitenskap i sin ”Hva er”­serie. Serien har tidligere tatt for seg varierte tema som for eksempel kosmos, EU, litteraturvitenskap og sosiologi, og målet er både å gi nybegyn­nere stimulerende innføringer og å gi viderekomne nye perspektiver. Hva er medie­vitenskap er skrevet av Espen Ytreberg, som er professor og instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Utgivelsen av Hva er medievitenskap gav en anledning til å diskutere hva det er medieforskere driver med, og hvordan faget vårt kan og bør formidles. Derfor arran­gerte Forskergruppa for medie­, IKT­ og kulturpolitikk ved Institutt for informasjons­- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen et seminar om boka. Vi inviterte Espen Ytreberg til å presentere Hva er medievitenskap, og vi inviterte tre forskere med ulik bakgrunn, ulik faglig orientering og ulike karrierer til å kommentere boka og presen­ tasjonen av den. Professor Peter Larsen representerer etablerte medievitere; stipendiat Helle Sjøvaag representerer unge medieforskere; og Frode Guribye, som er første­amanuensis i informasjonsvitenskap, kommer med et utenfra­perspektiv fra et beslektet fagfelt.

Alle innleggene er tykket i seneste utgave av Nordicom Information. Innleggene var et godt utgangspunkt for disku­sjon på seminaret i Bergen, og forhåpentligvis vil både innleggene og Ytrebergs bok kunne skape diskusjoner også i de øvrige nordiske landene.

Egne nettsider for Nordicom