Hjem
Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk

Nettavisenes interaktive funksjoner – fra avisenes og lesernes perspektiv

Hovedinnhold

Introduksjonen av internett har, i det minste potensielt, endret journalistikken fra en enveis til en toveis prosess. Aldri før har det vært så enkelt for avisene å tilby leserne en rolle når en ferdig medieproduksjon skapes. Spørsmålet er hvordan medieselskapene håndterer disse mulighetene. Er det bare ”hype”, eller åpner man opp for leserdeltagelse slik nettet muliggjør? Og ønsker leserne virkelig å bidra? Anders Larsson presenterer i innlegget forskningsresultat fra to ferske svenske studier som undersøker disse problemstillingene.æø

Anders Larsson er medieviter og stipendiat ved Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet, og tilknyttet forskerskolen Management och IT (http://www.forskarskolan-mit.nu). Anders forsker på internett og politisk kommunikasjon. Han arbeider for tiden med en studie av svenske politiske partiers bruk av nettet, samt en undersøkelse av nettavisers bruk av ulike former for interaktive tjenester, og medieaktørenes forestillinger om brukerne. Anders er særlig interessert i kvantitative metoder for studie av disse temaene.

Seminaret er et samarbeid mellom forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk og journalistikkforskningsgruppa.

Åpent for alle interesserte!