Hjem
Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk
Ny publikasjon

Music, Social Media and Global Mobility

Førsteamanuensis Ole J. Mjøs med ny bok publisert på nivå 2-forlaget Routledge.

Foto/ill.:
Routledge

Hovedinnhold

Music, Social Media and Global Mobility undersøker forholdet mellom medier, kommunikasjon og globalisering gjennom et unikt studie av elektonisk musikk-praktikeres bruk av globale sosiale medier som Facebook, Youtube, MySpace og Twitter. For å forstå forholdet mellom sosiale medier og musikk i en global kontekst, så ser boken på ulike aspekt ved musikk-produksjon og -distribusjon og bruk av musikk, blant musikkpraktikere, og hvilken rolle de global sosiale mediene har i denne praksisen. Videre gir boken en historisk og politisk-økonomisk innsikt i utviklingen av globale sosiale medier. Boken argumenterer at musikkpraktikernes forhold til globale sosiale medier, samt karakteristikkene til disse nye digitale tjenestene, endrer aspekter ved vår praktiske og teoretiske forståelse av forholdet mellom medier, kommunikasjon og globalisering.

Ole J. Mjøs er førsteamanuensis i medievitskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Music, Social Media and Global Mobility - Ole J. Mjøs - ISBN: 978-0-415-88274-3 - Routledge - 2012