Hjem
Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk
NYTT BOKVERK

The Public Sphere

Fire bind om offentlighetsteori

Foto/ill.:
SAGE Publications

Hovedinnhold

Jostein Gripsrud og Hallvard Moe er blant redaktørene for firebindsverket ”The Public Sphere”, utgitt av SAGE Publications.

Verket samler 99 nøkkelbidrag til teorier om offentligheten – fra grunnlaget for de første ideene om offentlighetens funksjoner, som formulert av blant andre Edmund Bruke, Immanuel Kant og Jacques Peuchet på slutten av 1700-tallet, til dagens aktuelle debatter om globaliserte og multikulturelle samfunn, samt digitale mediers innvirkning på offentlig debatt. Det er også gitt plass til et eget bind med diskusjoner omkring den kulturelle offentligheten. Verket og hvert bind har også fått egne innledninger forfattet av redaktørene.

De fire bindene har følgende undertitler:
Volume 1: Defining the Public Sphere
Volume 2: The Political Public Sphere
Volume 3: The Cultural Public Sphere
Volume 4: The Future of the Public Sphere

Jostein Gripsrud er professor og  Hallvard Moe er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.
De to øvrige redaktørene er Anders Molander (HiO) og Graham Murdock (University of Loughborough).

The Public Sphere - Four-Volume Set - ISBN: 9781848607842 - London, 2011 - SAGE Publications

Mer informasjon om bokverket hos forlaget