Hjem

Medisinsk informatikk

Hovedinnhold

 

Medisinsk informatikk er å bruke informasjon og andre eksakte vitenskaper til å bygge helsesystemer, elektroniske pasientjournaler og å hente kunnskap fra medisinske data. Den tverrfaglige naturen fagfeltet bygger på forutsetter nært samarbeid med medisinske eksperter og ulike omsorgleverandører, samt pasienter som en viktig brukergruppe.