Hjem

Forskargruppe i mellomalderfilologi

Foredrag Vår 2018

An illustration depicting the death of Ymir

Hvert semester arrangerer Forskargruppen i mellomalderfilologi foredrag. Både medlemmene og inviterte fagfolk presenterer og diskuterer aktuelle forskingsprosjekt. Foredragene er offentlig og forskergruppen ønsker alle interesserte velkommen!