Hjem
Forskargruppe i mellomalderfilologi

Le lingue nordiche nel medioevo (2018)

Utvalg av norrøne tekster med parallel italiensk oversettelse, redigert av Odd Einar Haugen i samarbeid med Massimiliano Bampi, Marina Buzzoni, Andrea Meregalli og Luca Panieri.

Hovedinnhold

Første bindet av “Le lingue nordiche nel medioevo” inneholder utdrag av eldre nordiske tekster fra perioden 1200-1500. Boken byr på fire tekster på hvert av språkene dansk, svensk, norsk og islandsk, og en tekst på gutnisk. Hver tekst har en kort innledning, en faksimile av handskriftet og selve teksten på originalspråket med parallel italiensk oversettelse. En lengre generell innledning gir oversikt over den språklige utviklingen av de nordiske språkene, de ulike litterære sjangrene og utviklingen av skrift og handskriftskultur i denne perioden. 

Boken er utgitt som Open Access på Novus forlag med støtte fra Universitetet i Bergen: http://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/2 Boken er også tilgjengelig i trykt utgave.

Bind 2 skal omfatte et glossar til alle tekstene og grammatiske skisser over de nordiske språkene i perioden 1200-1500.