Hjem
Forskargruppe i mellomalderfilologi

Nordic Latin Manuscript Fragments (2017)

Nordic Latin Manuscript Fragments: the Destruction and Reconstruction of Medieval Books, redigert av Åslaug Ommundsen og Tuomas Heikkilä, Routledge, 2017.

Hovedinnhold

Vår kunnskap om fortiden er avhengig av objekter og tekster som har overlevd. En av de beste eksemplene på dette er fragmenter av middelalderhandskrifter som ble gjenbrukt i bokbinding på 1500- og 1600-tallet. Disse fragmenter gir oss en forlokkende men ofte problematisk glimt av middelalderens handskriftkultur. Boken Nordic Latin Manuscript Fragments utforsker mulighetene og utfordringene som slike dokumenter før med seg. I fokus er de ca. 50.000 fragmenter av latinske handskrifter fra middelalderen i arkivene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som er en rik ressurs til studiet av latinsk bokkultur i Europa, både generelt og i relasjon til de nordiske lender som var det siste området i Europa konverterte til kristendommen. 

Som inleggene i boken viser, kan enkelte fragmenter og fragmentgrupper bidra til økt kunnskap om produksjon og anskaffelse av bøker i middelalderen og hjelpe å identifisere lokalt produserte bøker fra de som ble importert. Med sin innovative tilnærming til kildematerialet går boken utover middelalderen og integrerer tidlig moderne perspektiver som gir innsikt i hvordan latinske handskrifter overlevde eller ble tapt i forbindelse med gjenvinning av pergament etter reformasjonen. Boken viser at kildematerialet som ved første øjekast fremstå som ubetydelig kan gi uventet og interessant kunnskap om diverse aspekter av europeisk historie og bokhistore i middelalderen.