Hjem
Forskargruppe i mellomalderfilologi

Pious Provision in the Medieval Norwegian Catholic Orthodoxy

Practice and Implications for Literate and Social Processes, Embla Aae

Dette prosjektet er en studie av sjelegavebrevspraksisen i Norge under den katolske perioden i middelalderen. Første del av arbeidet består av en innsamling og analyse av alle sjelegavebrevene i det norske korpuset av middelalderdiplomer, fra starten av 1200-tallet frem til reformasjonen. Den innsamlede databasen vil deretter forme grunnlaget for en studie av selve sjelegavebrevspraksisen slik den utartet seg gjennom denne lange tidsperioden.

Prosjektet har et spesielt fokus på de litterære aktivitetene og de sosiale prosessene involvert i hver utstedelse av sjelegavebrev – hvem skrev, utstedte og bevitnet brevene, og til hvilke institusjoner overdro de ansvaret for sine dødes sjelehjelp? Hvordan fungerte relasjonene mellom givere, institusjoner, og de som sjelegavene ble gitt til fordel for? I den andre delen av prosjektet vil lover, retterbøter og narrative kilder fra samme tidsperiode supplementere diplomene for å belyse sjelegavebrevspraksisen og dens utvikling frem mot reformasjonen.

Embla Aae er stipendiat i middelalderhistorie ved AHKR, Universitetet i Bergen.

Due to measures related to the Covid-19 pandemic, this lecture will take place via Zoom. A link will be sent to all research group members. Those not on the mailing list who would like to attend can contact Aidan Conti for details.