Hjem
Forskargruppe i mellomalderfilologi
Gjesteforlesening

Patrik Granholm: manuscripta.se

Patrik Granholm fra Kungliga Biblioteket i Stockholm kommer til Bergen for å presentere nettressursen manuscripta.se. Alle er velkomne!

Hovedinnhold