Hjem
Forskargruppe i mellomalderfilologi

Epostliste

Forskargruppa i mellomalderfilologi har ei epostliste som ein kan teikne seg på.

Hovedinnhold

Epostlista omfattar både medlemmene av gruppa og folk som ikkje er med i gruppa, men som gjerne vil halde seg orientert om kva som skjer.

Om du vil melde deg på lista (eller bli sletta), ver venleg å ta kontakt med Åslaug Ommundsen.