Hjem
Forskargruppe i mellomalderfilologi

Om publikasjonane ...

Her er eit utval av bøker som medlemmer i forskargruppa har publisert sidan opprettinga i 2012. Oversynet omfattar både bøker som medlemmene har forfatta og som dei har redigert, aleine eller saman med andre kollegaer.

Hovedinnhold

Medlemmene av forskargruppa formidlar si forsking på eit vidt felt, både i form av konferansedeltaking, artiklar og bøker. Av plassomsyn listar vi her berre bøker på denne sida. Eit fullstendig oversyn over publikasjonane kan ein finne i databasar som CRIStin o.l.

Fleire av medlemmene har lenker til nettsider slike som academia.edu, der dei legg ut delar av sin produksjon til fri nedlasting.