Hjem

Forskargruppe i mellomalderfilologi

Om publikasjonane ...

Her er eit utval av bøker som medlemmer i forskargruppa har publisert sidan opprettinga i 2012. Oversynet omfattar både bøker som medlemmene har forfatta og som dei har redigert, aleine eller saman med andre kollegaer.

Medlemmene av forskargruppa formidlar si forsking på eit vidt felt, både i form av konferansedeltaking, artiklar og bøker. Av plassomsyn listar vi her berre bøker på denne sida. Eit fullstendig oversyn over publikasjonane kan ein finne i databasar som CRIStin o.l.

Fleire av medlemmene har lenker til nettsider slike som academia.edu, der dei legg ut delar av sin produksjon til fri nedlasting.