Hjem
Forskargruppe i mellomalderfilologi

Valknútr

Tom Hellers: Valknútr. Das Dreiecksymbol der Wikingerzeit. (Studia Medievalia Septentrionalia, bd. 19.) Wien: Fassbaender, 2012.

Hovedinnhold

Den såkalte valknútr (“knute til de falne”) er et gåtefullt symbol fra vikingtiden som viser tre sammenlåste trekanter. Symbolet finnes først og fremst på gotlandske bildesteiner, men utover det også på mynter, smykker og på gravgaver fra den berømte Oseberggraven.

Den foreliggende monografien (276 sider) er den første i sitt slag som har undersøkt symbolet på en vitenskapelig måte ved bruk av arkeologiske, mytologiske og filologiske kilder. Den inneholder den hittil største samlingen av funn som viser symbolet og vurderer på en kritisk måte tolkningene som inntil nå har blitt framlagt. Forfatteren undersøker om symbolet, som forekommer i fem forskjellige varianter, faktisk kan assosieres med Odin, døden og det hinsidige, eller om det kan knyttes til hestekult, til den sosiale eliten, eller om det fungerte bare som et vern mot onde krefter og skader.