Hjem
Forskargruppe i mellomalderfilologi

Forskingsplan

Då forskargruppa i mellomalderfilologi vart oppretta i 2012, sette leiinga i gang eit arbeid med å byggje opp ein forskingsplan som kunne definere og samle gruppa. Etter inngåande drøftingar i miljøet vart den første forskingsplanen kunngjord våren 2013. Den fekk tittelen “Lærdom og tekstkultur”.

Hovedinnhold

Forskingsplanen rissar opp fire hovudfelt for forskargruppa: (1) Teksttradisjon og tekstkritikk, (2) Lærdomslitteratur, (3) Norsk rett i mellomalderen og (4) Transformasjonar av det heroiske.

Vis forskingsplanen

Oversynet over ressursar, publikasjonar og aktivitetar på denne nettsida viser at forskargruppa også dekkjer mange andre emne. Vi legg vekt på at gruppa skal vere open også for andre forskingsinteresser, og at det framtidige arbeidet i gruppa skal bli utforma av medlemmene.