Hjem
Forskargruppe i mellomalderfilologi
mat i mellomalderen

Medieval cuisine and medieval cookbooks

Marialuisa Caparrini: The Germanic tradition with a focus on German and Nordic texts.

Mat i mellomalderen

Hovedinnhold

Marialuisa Caparrini is Associate Professor for Germanic Philology at the University of Ferrara. She will give an introduction to medieval cuisine and adress the relation between medieval cuisine and medicine and between medieval cuisine and religious restrictions. Her main topic are medieval cookery books and recipe collections of the German and Nordic traditions. How do these recipies look like?

How does medieval medicine influence the culinary literature? And do medieval cookbooks really reflect regional and national eating habits or do they rather reflect international influences and an European cuisine? Come and find out!


Velkommen!

Foredraget vert halde på engelsk. Det er er gratis og ope for alle!

 

Om foredragsrekka

Matkultur er eit av dei mest komplekse områda i den menneskelige kulturen. Når ein forskar i historiske matkulturar, ser ein vesentlege forskjellar og endringar epokane imellom. Ingrediensar og teknologi, reglar og tradisjonar, habitus og samtalen ved bordet – alle desse endrast med tida. Følg med førelesingsrekka om mat i mellomalderen og møt spennande humanistisk forsking på ulike fagfelt!