Hjem
Forskargruppe i mellomalderfilologi

Guidelines for linguistic annotation (2014)

Odd Einar Haugen & Fartein Th. Øverland: Guidelines for Morphological and Syntactic Annotation of Old Norwegian Texts. Bergen Language and Linguistic Studies, vol. 4:2. Bergen 2014.

Hovedinnhold

Med bakgrunn i Menotec-prosjektet har Odd Einar Haugen og Fartein Th. Øverland publisert retningslinjer for morfologisk og syntaktisk annotasjon av gammalnorsk (230 sider). Retningslinjene er utgjevne parallelt på norsk og engelsk, og dei kan lastast ned frå Universitetsbiblioteket i Bergen.

Norsk versjon

Odd Einar Haugen & Fartein Th. Øverland: Retningslinjer for morfologisk og syntaktisk annotasjon av gammalnorsk tekst. Bergen Language and Linguistic Studies, vol. 4:1. Bergen 2014. ISBN 978-82-998587-5-5.

BeLLS vol. 4:1

Engelsk versjon

Odd Einar Haugen & Fartein Th. Øverland: Guidelines for Morphological and Syntactic Annotation of Old Norwegian Texts. Bergen Language and Linguistic Studies, vol. 4:2. Bergen 2014. ISBN 978-82-998587-6-2.

BeLLS vol. 4:2