Hjem
Forskargruppe i mellomalderfilologi

Tekstkritisk terminologi

Parvum Lexicon Stemmatologicum er eit nettbasert oppslagsverk over stemmatologisk (og dermed også tekstkritisk) terminologi. Det som skil dette leksikonet frå andre bidrag på feltet, er at det omfattar både tradisjonelle, kvalitative metodar og kvantitative metodar. Leksikonet vart oppretta ved Universitetet i Bergen i 2011, men ligg no ved Universitetet i Helsinki.

Hovedinnhold

Parvum Lexicon Stemmatologicum vart publisert på nettet i versjon 1.0 i november 2015.

Aidan Conti og Odd Einar Haugen er medlemmer av redaksjonen som skal føre leksikonet vidare fram til neste versjon, som nå er under utgivelse i bokform med Philipp Roelli som hovedredaktør under tittelen An Introduction to Stemmatology in the Digital Age.

Parvum Lexicon Stemmatologicum v. 1.0 (2015)