Hjem
Forskargruppe i mellomalderfilologi

Lesegrupper

Sidan oppstarten i 2012 har medlemmer i forskargruppa arrangert fleire lesegrupper.

Material til gotisk lesegruppe, kaffe, grammatikk og lærebok
Foto/ill.:
Robert K. Paulsen