Hjem

Forskargruppe i mellomalderfilologi

Lesegrupper

Sidan oppstarten i 2012 har medlemmer i forskargruppa arrangert fleire lesegrupper.

Material til gotisk lesegruppe, kaffe, grammatikk og lærebok
Foto:
Robert K. Paulsen