Hjem
Meteorologi

Vær på liten skala

Alle vet at det er vått i Bergen, men det er ikke like vått over alt. Visste du at det for perioden 1961-90 ble målt 1815 mm nedbør på Flesland flyplass, mens det på Gullfjellet, ca 20 km unna, ble målt 3155 mm?

Nedbør fra små-skala værvarslingsmodell for Bergensområdet
Nedbør fra små-skala værvarslingsmodell for Bergensområdet
Foto/ill.:
GFI

Hovedinnhold


Strategisk plassert på Vestlandet, har nedbør vært et naturlig tema for forskningen ved instituttet, helt siden det ble opprettet i 1917.

Bergenskolen i meteorologi før og nå

Bergen har en lang tradisjon for varsling av vær og idéene og metodene fra den gamle bergenskolen i meteorlogi på Bjerknes-tiden, tidlig i det 20. århundre har preget meteorologien i hele verden.  Nå arbeider en ny bergenskole i meteorologi for å utvikle metoder for å beskrive atmosfærens variasjoner på en lokal skala ved hjelp av moderne simuleringsteknikk og tette observasjonsnett.

Nye verktøy

De siste årene har den hurtige utviklingen av datakraft og værvarslingsmodeller gitt oss et helt nytt verktøy for å kunne studere lokale forskjeller. Både nedbør og vind, og sammenhengen mellom disse forholdene kan sees på disse figurene.  Terrengets påvirkning på vinden er slik at den varierer i styrke fra å være nesten vindstille inne i Hardangerfjorden opp til over 15 m/s på fjellet.  Tilsvarende stor variasjon kan man se i nedbørsfeltet.  Denne simuleringen av været på Vestlandet er gjort i et regnegitter hvor avstanden mellom gitterpunktene er 3 km.  Et tettere regnegitter ville gitt enda større, og sannsynligvis enda mer realistiske variasjoner i både vind, nedbør og temperatur.

Detaljerte observasjoner er også viktig. Uten reelle målinger, kan vi ikke vite om modellresultatene er riktige eller ikke. I samarbeid med Bergen kommune og BKK har Geofysisk institutt flere prosjekter der vi setter ut nedbørmålere i tette nettverk. På den måten skal vi kunne avdekke nye detaljer i nedbørmønsteret.  I nærmeste fremtid vil det også bli opprettet et tett nett med automatiske værstasjoner.

Geografisk spenn

Det er selvfølgelig ikke bare bergensregnet som opptar forskere og studentene ved instituttet. Vi har for eksempel også prosjekter på Stord, på Svalbard, på Island, i Tibet og i Etiopia.