Hjem

Kvartære geosystemer

GEOV225 Feltkurs

Feltkurs GEOV225

Årets studenter og ledere fra Institutt for geovitenskap og Institutt for geografi på feltkurs 13.-23. juni. Bildet er fra Jutulhogget mellom Østerdalen og Rendalen.

Gruppebilde GEOV225 av 2017
Foto:
Pål Ringkjøb Nielsen