Hjem
Kvartære geosystemer

Forskningsprosjekter

Innhold

Våre forskere deltar i mange internasjonale og nasjonale prosjekter og under er vist en oversikt over pågående forskingsprosjekter. Oversikt over avsluttede forskningsprosjekter finner du her.