Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Jeg bruker utdannelsen min hele tiden. Den sitter som et faglig bakteppe som fyller ut området mellom all den nye informasjonen du lærer deg igjennom jobben