Hjem
Kvartære geosystemer

Samarbeidspartnere

Faggruppa i kvartære geosystem har utstrakt samarbeide med nasjonale og internasjonale universitet og forskningsinstitusjonar.