Hjem

Kvartære geosystemer

Nyhetsarkiv for Kvartære geosystemer

Christine Euler forsvarte sin avhandling for PhD-graden fredag 18. juni 2010, ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.
Fredag 15. januar 2010 disputerte Rannveig Øvrevik Skoglund til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen

Sider