Hjem

Forskargruppe i mellomalderstudiar

Kontakt:

Professor Leidulf Melve, leiar
E-post: Leidulf.Melve@cms.uib.no

Styringsgruppe:

Forskargruppe for mellomalderstudiar - topografiar og nettverk

Senter for mellomalderstudiar (CMS) vart etablert ved Universitetet i Bergen i 2003 som eit senter for framifrå forsking med ei finansiering på maksimalt ti år. Frå 2013 vidareutviklar «forskargruppe i mellomalderstudiar» somme tema frå CMS i ei tverrfagleg forskargruppe knytt til Institutt for arkeologi, historie, kulturstudiar og religion (AHKR).

Les meir om forskargruppa

 

Forskargruppa har tre paraplyprosjekt:

Klikk på bolkane for å vite meir om kvart prosjekt

News
Gamalt frå 1800-talet av Bryggen i Bergen med mange båtar framfor

Nytt mellomalderemne kombinerer historie og arkeologi

Byar, handel, migrasjon og nettverk står sentralt i nytt tverrfagleg AHKR-emne.