Hjem

Miletic laboratorium

Hovedinnhold

Brain Cancer

Hjernekreft: fra konsept til terapi

 

Vår forskning er fokusert på den vanligste og mest ondartede typen av hjernesvulst, glioblastom.
Besøk gjerne våre engelske sider for å få oppdatert informasjon om forskning og prosjektlederen.

Miletic laboratoriet hører til gruppen for translasjonell kreftforskning.

Nyhet
Hjernekreft.

Millioner til hjernekreftforskning

Kreftforeningen gir fire millioner kroner til forskning på hjernekreftens kommunikasjonsnettverk, såkalte mikrotuber.

FORSKNING | MEDISIN
Brain Cells.

Kreftsvulster danner overraskende forbindelser til friske hjerneceller

Friske nerveceller danner synapser med aggressive hjernekreftceller som fremmer vekst og spredning av hjernekreft. Epilepsimedisin kan dempe den farlige kommunikasjonen og muligens inngå i fremtidig behandling.

Hrvoje Miletic

Prosjektleder: Hrvoje Miletic. Besøk hans personlig nettside for kontaktinformasjon.