Hjem
Miljø- og landskapsgeografi
Forskningstema

Arealbruk og planlegging

Arealbruk omfatter alt fra fiskeri og oppdrett, jordbruk og skogbruk til bruk av ressurser til energiproduksjon men også bruk av areal til tettstedsutvikling og friluftsliv.

Hovedinnhold

I samspill med andre faktorer, f.eks. klimaendringer, fører endringer i arealbruk til endringer i det fysiske miljøet. Planlegging har en sentral rolle når det gjelder å samordne ulike bruksinteresser og å legge premisser for bærekraftig arealbruk. Klimaendringer som påvirker bruk av ressurser og krever nytenkning for å finne trygg plassering for bebyggelse er viktig å ta hensyn til om en skal oppnå en bærekraftig arealbruk.

Innenfor tema arealbruk og planlegging jobber gruppen bl.a. med hvilken rolle klima- og arealbruksendringer spiller for vegetasjonsendringer i fjellområder, kulturlandskap, bærekraftig jordbruk og betydning av jordrettigheter for arealbruk både i Norge, Afrika og Asia.

Eksempler på masterprosjekter

Synnøve Støverud Beitnes: Klimatilpasning i landbruket

Eline Aresdatter Haakestad: Målkonflikter i planlegging: Bærekraftig tettstedsutvikling vs. jordvern

Tone Stokka (2016): Leigejord i eit intensivt landbruksområde. Ein studie om kvifor bønder i Time kommune leiger tilleggsjord og korleis leigejorda blir driven.

John Baptist Agandin (2015): Negotiated entitlements: a study of land and water access in the Tono irrigation project in Navrongo, Ghana. http://bora.uib.no/handle/1956/9932

Kristian Wilén Haaland (2019): Fra jordbruk til museumsgård. Hva skjer med landskapet uten får? En tidsstudie av gården Almås i Bergen.