Hjem
Miljø- og landskapsgeografi
Forskningstema

Arealbruk og planlegging

Arealbruk omfatter alt fra fiskeri og oppdrett, jordbruk og skogbruk til bruk av ressurser til energiproduksjon men også bruk av areal til tettstedsutvikling og friluftsliv.

I samspill med andre faktorer, f.eks. klimaendringer, fører endringer i arealbruk til endringer i det fysiske miljøet. Planlegging har en sentral rolle når det gjelder å samordne ulike bruksinteresser og å legge premisser for bærekraftig arealbruk. Klimaendringer som påvirker bruk av ressurser og krever nytenkning for å finne trygg plassering for bebyggelse er viktig å ta hensyn til om en skal oppnå en bærekraftig arealbruk.

Innenfor tema arealbruk og planlegging jobber gruppen bl.a. med hvilken rolle klima- og arealbruksendringer spiller for vegetasjonsendringer i fjellområder, kulturlandskap, bærekraftig jordbruk og betydning av jordrettigheter for arealbruk både i Norge, Afrika og Asia.

Eksempler på masterprosjekter

Synnøve Støverud Beitnes: Klimatilpasning i landbruket

Eline Aresdatter Haakestad: Målkonflikter i planlegging: Bærekraftig tettstedsutvikling vs. jordvern

Tone Stokka (2016): Leigejord i eit intensivt landbruksområde. Ein studie om kvifor bønder i Time kommune leiger tilleggsjord og korleis leigejorda blir driven.

John Baptist Agandin (2015): Negotiated entitlements: a study of land and water access in the Tono irrigation project in Navrongo, Ghana. http://bora.uib.no/handle/1956/9932

Kristian Wilén Haaland (2019): Fra jordbruk til museumsgård. Hva skjer med landskapet uten får? En tidsstudie av gården Almås i Bergen.