Hjem
Miljø- og landskapsgeografi
Ny artikkel

Forvaltningsdrevet evolusjon i et menneskeskapt økosystem

Inger Elisabet Måren ved Institutt for geografi har sammen med forskere fra Institutt for biologi, Bioforsk, Institutt for skog og landskap og Kew Gardens publisert en artikkel som går på å bevise menneskeskapt evolusjon som konsekvens av menneskets bruk av ild.

Peter Emil Kaland og Mons Kvamme driver sin årlige vintersviing av lyng i utmarka ved Lyngheisenteret i Norhordland. Det krever kunnskap å drive med lyngsviing og værforholdene må være helt riktige. Lyngen brennes i små-skala lapper og denne skjøtselsformen danner med tiden et lappeteppe med forskjellige beiteplanter i forskjellige stadier. Dette skaper et variert beite for utegangersauen, som også beiter ute på vintestid, og da nettopp på røsslyngen.
Foto/ill.:
Tessa Bargman

Hovedinnhold

Årtusener med menneskelig skjøtsel har resultert i en vidstrakt utbredelse av det som har blitt kalt temmet/kultivert natur, altså kulturlandskap. Det menneskelige avtrykket på diversitet, sammensetning, struktur og funksjon av slike systemer er veldokumenterte. Like fullt har de evolusjonære konsekvensene av menneskelig aktivitet i disse økosystemene vært enigmatiske.

 

Calluna vulgaris, eller røsslyng, er en nøkkelart i kystlyngheiene som karakteriserer det nordvestlige Europa. Dette kulturlandskapet er meget gammelt og innehar betydelig bevaringsverdi. Røsslyngen viser røyktilpasset spiring, på lik linje som mange arter som forekommer i naturlige brannsystemer, men det er usikkert om denne tilpasningen oppsto før utviklingen av kystlyngheiene som kulturlandskap eller om den er en evolusjonær respons til det menneskeskapte brannregimet i dette systemet.

 

Vi viser at røykindusert spiring hos røsslyng finnes i populasjoner i de antropogene kystlyngheiene, men mangler i populasjoner fra naturlige boreale og alpine heier, og dette dokumenterer vi med bakgrunn i eksperimenter og paleoøkologiske studier. Vår studie demonstrerer altså evolusjonære avtrykk som følge av menneskelig skjøtsel i kulturlandskapet. Evolusjonære konsekvenser av historiske skjøtselsregimer på «ville» arter har ikke vært gjennomført før, men slik forskning er presserende for å informere arbeidet med bevaring av biologisk mangfold og økosystemforvaltning.

 

Artikkelen "Management-driven evolution in a domesticated ecosystem" er publisert sammen med Vigdis Vandvik og Joachim P. Töpper fra Institutt for biologi, UiB, Matthew I. Daws og Zoe Cook fra Royal Botanic Gardens Kew, Einar Heegaard fra Norsk institutt for skog og landskap og Liv Guri Velle fra Bioforsk.

 

Andre omtaler av artikkelen: