Hjem

Marin mikrobiologi

Hovedinnhold

Nederst i havets næringskjede finner du planteplankton, bakterier, protozoer (encellede amøber, flagellater og flimmerdyr) og virus. Mikroorganismer som er små hver for seg, men det er de som utgjør det meste av biodiversiteten, det meste av aktiviteten og det meste av biomassen i havet. Og det er hos dem prosessene som dominerer samspillet mellom havets kjemi og biologi foregår.

(Se en andre VIMEO video om Nærbilder: Coccolithophorids fra UiBs Kommunikasjonsavdeligen)

Marin mikrobiologis hovedside.

VIMEO video: Nærbilder

Nærbilder: Bakterier,virus og planteplankton

Det er i detaljene forskerne finner svarene.

FELTARBEIDE: MESOKOSMER PÅ ESPELAND

Thingstad og marinmikrobiologene på Espegrend

- I en liter vann finner vi 2000 kilometer DNA.

Jobbe som biolog? Sjekk ut Biologer i jobb