Hjem

Marin mikrobiologi

Hovedinnhold

Nederst i havets næringskjede finner du planteplankton, bakterier, protozoer (encellede amøber, flagellater og flimmerdyr) og virus. Mikroorganismer som er små hver for seg, men det er de som utgjør det meste av biodiversiteten, det meste av aktiviteten og det meste av biomassen i havet. Og det er hos dem prosessene som dominerer samspillet mellom havets kjemi og biologi foregår.

(Se en andre VIMEO video om Nærbilder: Coccolithophorids fra UiBs Kommunikasjonsavdeligen)

Marin mikrobiologis hovedside.

VIMEO video: Nærbilder

Nærbilder: Bakterier,virus og planteplankton

Det er i detaljene forskerne finner svarene.

FELTARBEIDE: MESOKOSMER PÅ ESPELAND

Thingstad og marinmikrobiologene på Espegrend

- I en liter vann finner vi 2000 kilometer DNA.

Oversiktsartikkel i Nature Geoscience

Frede Thingstad fra forskningsgruppen Marin mikrobiologi er medforfatter på en ny oversiktsartikkel i Nature Geoscience.

Saltsjøer av muligheter

Lise Øvreås sier til På Høyden at I Etiopias saltsjøer finnes det enorme muligheter, men livet i sjøene er truet. Med hjelp fra UiB håper University of Addis Ababa å lære hvordan de kan utnytte og sikre ressursene.

Jobbe som biolog? Sjekk ut Biologer i jobb