Hjem
Marin mikrobiologi

Oversiktsartikkel i Nature Geoscience

Frede Thingstad fra forskningsgruppen Marin mikrobiologi er medforfatter på en ny oversiktsartikkel i Nature Geoscience.

Hovedinnhold

Den handler om begrensning av næringsstoff i marine økosystemer. Uten grundig kunnskap og teoretisk forståelse av vekstbegrensning som fenomen, vil det bli umulig å få nøyaktige forutsigelser om menneskers innflytelse på slik område. Les mer.