Hjem

Moderne filosofi

Forskningsområdet moderne filosofi utgjør et mangfold av filosofiske retninger, perspektiv og problemstillinger. "Moderne filosofi" er historisk sett filosofien fra renessansen til vår egen tid - og forskningsområdet omfatter både moderne filosofihistorie og tematisk orientert forskning med tilknytning til periodens filosofer og filosofier. "Moderne filosofi" kan også betegne et sett av problemstillinger knyttet til moderniteten (for eksempel moderne kunst, litteratur og kommunikasjonsmåter, moderne livsvilkår, kunnskaps- og samfunnsformer, osv.). Dermed søker moderne filosofi også tilknytning til samtidsaktuelle problemstillinger utenfor fagfilosofien - både i andre fag og i utenomakademisk virksomhet.

Området omfatter forskning om og på bakgrunn av flere sentrale retninger i samtidsfilosofien, som for eksempel fenomenologi, kritisk teori og strukturalisme/poststrukturalisme. Mangfoldet i moderne filosofi er også språklig, og innenfor dette området utforskes blant annet tysk, fransk og italiensk samtidsfilosofi.


Ansatte

Paola de Cuzzani

Anne Granberg

Hans Marius Hansteen

Helge Pettersen

Vibeke Tellmann

 

Prosjekter

Interculturalism and Diversities

Filosofi og retorikk
Krakkelert is som kan se ut som om det avbilder et hundehode med teksten Doxa og Episteme over
mai 22

Doxa og episteme

Workshop og oppstartsmøte i Nordisk nettverk for filosofi og retorikk .

Filosofi og musikk
En notelinje med teksten "Philosophy of music" under.
mai 29

Filosofi i møte med musikk

På denne siden gir vi en oversikt over alle arrangementene i tilknytning til temaet "Filosofi i møte med musikk". Her blir det presentasjon av papers, gjesteforelesninger, leseseminar, konsert og kunstnersamtaler.