Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Immunterapi og respons på influensavaksine ved MS

MS-pasenter bør få ekstra dose influensavaksine.

Hovedinnhold

En studie som utgår fra Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Influensasenteret ved UiB publisert i januar 2014, undersøkte effekten av immunodulerende behandling hos personer med multippel sklerose som fikk pandemisk H1N1 (svineinfluensa) vaksinering i 2009 og sesonginfluensa i 2010.

Resultatene pekte på at vaksinerte pasienter som ble behandlet med immunmodulerende behandling; glatiramer acetate, natalizumab, mitoxantrone, hadde redusert beskyttelse mot influensa sammenliknet med kontroller.

Resultatene tyder på at MS pasienter som mottar immunmodulerende terapi, annet enn interferon beta, bør bli vurdert for analyse av vaksinerespons og ekstra dose vaksine.

Les mer om studien som er publisert i Multiple Sclerosis Journal.