Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Nyhet

Vitamin D-kalkulator: Beregn ditt Vitamin D-nivå

Vitamin D kalkulatoren er et verktøy som kan hjelpe deg til å justere vitamin D nivået hele året, ved en enkelt måling.

kalkulator
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Studier viser at lave nivåer av vitamin D tidlig i livet kan være en av flere risikofaktorer for å utvikle multippel sklerose (MS) og for sykdomsaktiviteten målt ved MR.

Hovedkilden til vitamin D er sollys på bar hud, men man kan også påvirke vitamin D nivået gjennom mat og drikke.

Etter sju minutters soling av hele kroppen blir det generert 1000 internasjonale enheter vitamin D, tilsvarende 50 trankapsler, eller 25 vanlige vitamin D tabletter. Fra oktober til mars står imidlertid sola så lavt på himmelen at det ikke syntetiseres noe vitamin D på våre breddegrader. Dette fører til at vitamin D nivået svinger, og målinger må derfor tolkes ut fra årstiden.

Ved MS er det vist at nivåer rundt 100 nmol/L beskytter friske mot å få sykdommen og, pasienter mot sykdomsaktivitet (1,2). Vitamin D forgiftning kan forekomme ved overdrevent peroralt inntak ved serumverdier over 375 nmol/L.

Basert på data nylig publisert i en norsk studie har forfatterne laget en statistisk modell over årstidsvariasjonen av 25-hydroksyvitamin D, som best reflekterer kroppens vitamin D status (3). Ved å taste inn måned og verdi for den aktuelle målingen, vil kalkulatoren beregne vitamin D nivået gjennom resten av året. Kalkulatoren viser også et prediksjonsintervall som er en estimat på intervall hvor de nye observasjoner skal befinne seg med 95% sannsynlighet, gitt den observerte verdien.

 

Beregn ditt vitamin D nivå ved kalkulator

Les mer om anbefalt vitamin D tilskudd for personer med MSReferanser:

1. Loken-Amsrud KI, Holmoy T, Bakke SJ, Beiske AG, Bjerve KS, Bjornara BT, et al. Vitamin D and disease activity in multiple sclerosis before and during interferon-beta treatment. Neurology 2012,79(3): 267-73.

2. Munger KL, Levin LI, Hollis BW, Howard NS, Ascherio A. Serum 25-hydroxyvitamin D levels and risk of multiple sclerosis. JAMA 2006, 296(23): 2832-8.

3. Šaltytė Benth J, Myhr KM, Løken-Amsrud KI, Beiske AG, Bjerve KS, Hovdal H, Midgard R, Holmøy T. Modelling and prediction of 25-hydroxyvitamin D levels in Norwegian multiple sclerosis patients. Journal of Neuroepidemiology 2012, 39(2): 84-93.