Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Nyhet

Ny studie: Retningslinjer for standardisert rapportering av biomarkørstudier ved nevrologiske sykdommer

I en nylig publisert studie i det internasjonale medisinske tidsskriftet Neurology med bidrag fra Norsk MS Register & Biobank er det beskrevet retningslinjer for standardisering av studier av biomarkører av kroppsvæske.

Hovedinnhold

I en nylig publisert studie i det internasjonale medisinske tidsskriftet Neurology med bidrag fra Norsk MS Register & Biobank er det beskrevet retningslinjer for standardisering av studier av biomarkører av kroppsvæske.

Metode: BioMS-eu konsortium – et forskernettverk som samarbeider med målsetning om å forbedre kvaliteten av biomarkørforskning ved nevrologiske sykdommer- har diskutert standardisering av rapportering fra  biomarkørstudier. Eksisterende retningslinjer, litteratur, forskning fremlagt på konferanser, og eksperterfaringer ble gjennomgått og lagt til grunn for utviklingen av strukturerte retningslinjer.

Resultat: Retningslinjene inneholder 10 punkt for  strukturering av rapportering av resultater fra forskningen både når det gjelder introduksjon, material og metode, resultat og diskusjon. Hvert punkt er diskutert i detalj i retningslinjene.

Konklusjon: For å bidra til fremtidig utvikling av biomarkører er det viktig å standardisere rapportering av studieresultater. Disse retningslinjene fra BioMS-eu konsortium har som formål å etablere en standard for rapportering av fremtidig forskning på biomarkører  ved nevrologiske sykdommer. Ved å følge disse retningslinjene vil forskningen bidra til hensiktsmessig utvalg av biomarkører som er viktig i den kliniske vurderingen av nevrologiske sykdommer.

 

Les mer om studien ved PubMed:

Gnanapavan S, Hegen H, Khalil M, Hemmer B, Franciotta D, Hughes S, Hintzen R, Jeromin A, Havrdova E, Tumani H, Bertolotto A, Comabella M, Frederiksen J, Alvarez-Cermeño JC, Villar L, Galimberti D, Myhr KM, Dujmovic I, Fazekas F, Ionete C, Menge T, Kuhle J, Keir G, Deisenhammer F, Teunissen C, Giovannoni G.Guidelines for uniform reporting of body fluid biomarker studies in neurologic disorders.
Neurology. 2014 Aug 22. pii: 10.1212/WNL.0000000000000809. [Epub ahead of print]