Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Økende forekomst av multippel sklerose

Ny studie. Økende forekomst av multippel sklerose i Hordaland

Forskere ved Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har i februar 2015 publisert en artikkel om 60 års oppfølging av insidens og prevalens av MS i Hordaland, i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Hovedinnhold

Formålet med studien var å studere årlig forekomst av nye tilfeller (insidens) av multippel sklerose (MS) fra 1953 til 2013 og beregne den samlede forekomsten (prevalens) av MS 1. januar 2003 og 2013 i Hordaland.

Alle pasienter med diagnosen MS i Hordaland 1953-2013 ble identifisert i filer fra tidligere studier og fra journaler ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Haugesund Sykehus. Tilsammen ble 1558 pasienter vurdert og 1402 ble inkludert, og 1035 bodde i Hordaland på prevalensdato 1. januar 2013. Årlig insidensrate ble kalkulert for årene 1953-2013.

Resultatene viser at 1. januar 2003 var prevalensen av MS 191 av 100,000 innbyggere og i januar 2013 var prevalensen 211,4 (95% CI 198.3 til 224.2) per 100,000 innbyggere; 270.9 (95% CI 250.6 til 292.3) for kvinner og 151.8 (95% CI 136.8 til167.9) for menn. Prevalensen nådde en topp i alderen 55-59 år for kvinner og 60-64 år for menn.  Årlig insidensrate økte fra  1.9 (95% CI 1.2 til 2.6) per 100,000 innbyggere i 1953-1957 til 7.2 (95% CI 6.0 til 8.5) i perioden 1978-1982 og til 8.5 (95% CI 7.3 til 9.7) i årene 2003-2007. Dette viser en stabiliserende årlig forekomst (insidens) de siste 35 år. Kvinne/mann ratioen varierte fra  1.2:1 til 1.8:1 (p= 0.381) gjennom hele perioden.

 

Referanse

Open access til artikkel:

N Grytten, JH Aarseth, HMB Lunde, KM Myhr. A 60-year follow-up of the incidence and prevalence of multiple sclerosis in Hordaland County, Western Norway. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Feb 24. pii: jnnp-2014-309906. doi: 10.1136/jnnp-2014-309906. [Epub ahead of print]