Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Amming og risiko for MS

Ny studie: Redusert ammeperiode er assosiert med risiko for MS

Forskere ved Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har bidratt til studien av amming og risiko for MS som er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neurology.

Hovedinnhold

Amming av spedbarn i minst 4 måneder er tidligere påvist å være assosiert med redusert risiko for immunmedierte sykdommer inkludert multippel sklerose (MS). Ved bruk av data fra en stor multinasjonal case-control studie (EnvIMS), ble assosiasjonen mellom MS og amming undersøkt i en italiensk og en norsk populasjon.

Et spørreskjema (EnvIMS-Q) med spørsmål om amming det første leveåret ble sendt til MS pasienter og kontroller som var justert for alder og kjønn fra Italia og Norge.

Utdanning, røykevaner, mors røykevaner under svangerskapet, og alternative melkeprodukter som ble gitt som næring til enhetene som spedbarn ble inkludert som kovariater. Totalt 547 MS pasienter og 1039 kontroller i Italia, og 737 MS pasienter og 1335 kontroller i Norge, ble studert.

Fordelingen av forlenget ammeperiode var forskjellig i Norge  (65.4 %) og Italia (48.9 %) . En signifikant assosiasjon mellom MS og redusert/ ingen ammeperiode ble funnet i Italia (ORadj = 1.37; 95 % CI 1.09, 1.73), men ikke i Norge (ORadj = 1.14; 95 % CI 0.92, 1.40). Men denne assosiasjonen ble imidlertid funnet i begge land bare for menn (OR Italia = 2.33; 95 % CI 1.50, 3.65, OR Norge = 2.13; 95 % CI 1.37, 3.30). Redusert ammeperiode er assosiert med økt risiko for MS for menn i Italia og Norge.

 

Referanse:Ragnedda G1, Leoni S, Parpinel M, Casetta I, Riise T, Myhr KM, Wolfson C, Pugliatti M.Reduced duration of breastfeeding is associated with a higher risk of multiple sclerosis in both Italian and Norwegian adult males: the EnvIMS study. J Neurol. 2015 Mar 21. [Epub ahead of print]