Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Når medisinen svikter

Når medisinen svikter. Valgte stamcellebehandling

MS rammer unge, friske mennesker av ukjent årsak. Behandlingen vi har i dag kan bare bremse utviklingen.

Stamcelle
Stamceller
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Mange med MS blir etterhvert så syke at de blir uføre. Medisinene vi har i dag kan bare bremse sykdommen i tidlig fase. Sykdomsforløpet varierer sterkt fra pasient til pasient. Ved en attakkpreget MS forverres sykdommen i anfallsliknende episoder før det blir gadvis bedre igjen. Dette kan utvikles til å bli en tilstand hvor sykdommen blir verre og verre.

 

Nytt svar

Det er hvordan disse pasientene skal behandles som nå diskuteres. Sykdommen var et av hovedtemaene for nevrodagene som ble arrangert av Norsk Nevrologisk Forening tidligere i mars. Stamcellebehandling har blitt lansert som det nye svaret. men behandlingen er ikke uten risiko, og fører ikke alltid til målet.

Tre pasienter har til nå fått stamcellebehandling mot MS i et pilotprosjekt ved Haukeland Universitetssykehus, etter vurdering gjort ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS.

- Når det etterhvert kommer mer data på effekten, og risikoen, ved stamcellebehandling, kan det være kriteriene utvides slik at flere behandles, sier Lars Bø, overlege ved Kompetansesenteret for MS til Dagbladet 28. mars 2015.

Kunnskapssenteret er i gang med å utvide metoden, og hvorvidt tilbudet utvides, eller stoppes, vil trolig bli klart når vurderingen er ferdig en gang i høst. Over 20 nordmenn har reist til utlandet for å få behandlingen. I dag er det pasienter med spesielt hissig, attakkpreget MS som kan få stamcellebehandling. Fortrinnsvis er det unge pasienter med kort sykdomsforløp. Dødelighetsrisikoen for behandligen regnes nå å ligge på 0.5 prosent.

 

Risikofylt

- Det er en risko med behandlingen, og den gir en del bivirkninger. Stamcellebehandling er ikke et førstevalg, men et alternativ når annen behandling har sviktet. Effekten av stamcellebehandlingen er best når den gis tidlig i sykdommen. Vi må finne skjeringspunktet mellom når det er nødvendig og når det har best effekt, sier Bø til Dagbladet. Det er ingen behandling som fjerner MS.

Artikkelen i Dagbladet gjengir historien til Kristian Urdal (36) som har diagnosen MS og som er behandlet med stamcelletransplantasjon, og som ville valgt stamcellebehandling igjen hvis han fikk valget. 

- Jeg er veldig fornøyd med at jeg har gjort det, men jeg hadde ikke gjort det hvis bremsemedisinen hadde fungert.  sier Urdal til Dagbladet 28. mars.