Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Utdanning og risiko for MS

Ny studie: Etablerte risikofaktorer forklarer ikke sammenhengen mellom utdanning og MS.

Kjetil Bjørnevik (bildet) og medarbeidere har nylig publisert en studie om sammenhengen mellom utdanning og risikoen for multippel sklerose (MS) i tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal. Målet med studien var å undersøke hvorvidt etablerte risikofaktorer kunne forklare denne sammenhengen.

Hovedinnhold

Flere studier har funnet en sammenheng mellom utdanning og senere MS-risiko, og disse funnene kan være viktige i jakten på nye risikofaktorer for sykdommen. Et åpent spørsmål har imidlertid vært hvorvidt etablerte risikofaktorer, som røyking, vitamin D-mangel og infeksiøs mononukleose, kan forklare denne sammenhengen. I denne studien hadde forfatterne informasjon om etablerte risikofaktorer for MS, og kunne dermed ta høyde for disse i analysene på utdanning og MS-risiko.

 

Studien er en del av en større internasjonal  studie (EnvIMS-studien) som hadde deltakere fra Norge, Sverige, Serbia, Italia og Canada. Her ga deltakerne informasjon om tidligere eksponering for en rekke miljøfaktorer som er relevante for MS. Blant de norske deltakerne i studien fant forfatterne en lavere MS-risiko ved høyere utdanning, og denne sammenhengen kunne ikke forklares av andre risikofaktorer, som tidligere soleksponering, tranbruk, inntak av fet fisk, røyking, infeksiøs mononukleose eller kroppsvekt. Dette kan tyde på at hittil ukjente miljøfaktorer er viktige for senere MS risiko, og at disse kan være assosierte med utdanning eller sosioøkonomisk status.

 

Referanse:

Bjørnevik K, Riise T, Cortese M, Holmøy T, Kampman MT, Magalhaes S, Myhr KM, Wolfson C, Pugliatti M. Level of education and multiple sclerosis risk after adjustment for known risk factors: The EnvIMS study. Mult Scler 2015.