Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Norsk MS Register og Biobank

Ny artikkel: Norsk MS Register og Biobank

Kjell-Morten Myhr og forskere tilknyttet Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har publisert en artikkel om Norsk MS Register og Biobank i det internasjonale tidsskriftet Acta Neurologica Scandinavica.

Hovedinnhold

​Multippel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet med ukjent årsak og med varierende effekt av sykdomsmodifiserende behandling. Det er derfor behov for systematisk registring av data i nasjonale registre for å forbedre behandling og definere sykdomspatogenesen. Norsk MS Register og Biobank ble etablert for å systematisk samle inn kliniske og epidemiologiske data, og biologiske prøver. Datainnsamling baserer seg på informert samtykke fra pasienter og registrering fra behandlende nevrologer. Alle forskere har, ved søknad, tilgang til data og biologiske prøver fra Norsk MS Register og Biobank. Ved denne innsatsen fra både pasienter og helsetjenestepersonell vil Norsk MS Register og Biobank legge til rette for forskning for å øke vår forståelse av sykdomsmekanismer, og forbedre helsetjenester for MS rammede.

 

Referanse:

 

Myhr K-M, Grytten N, Torkildsen Ø, Wergeland S, Bø L, Aarseth JH. The Norwegian Multiple Sclerosis Registry and Biobank. Acta Neurol Scand 2015: 132 (Suppl. 199): 24–28.

 

The_Norwegian_Multiple_Sclerosis_Registry_2015.pdf