Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Målrettet proteomikk og økning av det kalsiumbindende proteinet Secretogranin-1 ved MS

Ny artikkel: Målrettet proteomikk foreslår økning av det kalsiumbindende proteinet Secretogranin-1 hos pasienter som opplever sitt første MS-attakk.

En studie som utgår fra Kristian Gerhard Jebsen Senter for MS-forskning og PROBE ved Institutt for Biomedisin er publisert i det internasjonale tidsskriftet PROTEOMICS.

Hovedinnhold

Multippel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet med ukjent årsak. Behandlingen bør starte tidlig for å bremse sykdomsutviklingen og det er derfor behov for nye markører for å stille en tidlig diagnose. I denne studien, som er et resultat av sterkt nasjonalt og internasjonalt samarbeid, har vi ved hjelp av avansert proteomikk analyse sammenlignet proteinuttrykket i spinalvæske mellom MS pasienter og en kontroll gruppe med nevrologiske sykdommer. Målet var å finne biomarkører (proteiner) som kan bidra til tidligere diagnose og gi ny innsikt i sykdomsmekanismene ved MS, meddeler Ann C. Kroksveen (bilde).

 

I en innledende studie, identifiserte vi mer enn 1700 ulike proteiner i spinalvæske fra deltakerne i studien. Syv av disse proteinene kunne skille mellom MS pasienter og kontroller, og ble valgt ut til en oppfølgingsstudie for å bekrefte funnene fra den innledende studien. Blant disse proteinene var Chitinase-3-like protein 1, Secretogranin-1 (Sg1) og Neuroserpin, som alle er involvert i prosesser som kan linkes til sykdomsmekanismene i MS. For å bekrefte funnene våre benyttet vi målrettet proteomikk analyse av nye pasienter og kontroller. Dette studiet viste at proteinet Sg1 hadde økt uttrykking hos pasienter som opplevde sitt første MS-attakk, sammenlignet med kontroller og pasienter med mer langtkommen MS.

 

Økningen av Sg1 som observeres hos de pasientene som opplever sitt første MS-attakk tyder på at proteinet kan ha en prognostisk verdi for sykdomsutvikling i MS. Sg1 er et kalsium-bindende protein som bidrar i reguleringen av intracellulær kalsium signalisering, og kalsium er blant annet viktig for opprettholdelse av normal funksjon i nervesystemet. Sg1 bør studeres videre for å undersøke dets potensial som diagnostisk markør og rolle i sykdomsutviklingen ved MS.  

 

Referanse:

 

Kroksveen AC, Jaffe JD, Aasebø E, Barsnes H, Bjørlykke Y, Franciotta D, Keshishian H, Myhr KM, Opsahl JA, van Pesch V, Teunissen CE, Torkildsen Ø, Ulvik RJ, Vethe H, Carr SA, Berven FS. Quantitative proteomics suggests decrease in the secretogranin-1 cerebrospinal fluid levels during the disease course of multiple sclerosis.  Proteomics. 2015 Jul 7. doi: 10.1002/pmic.201400142. [Epub ahead of print]