Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Overvekt og behandling av MS ved interferon-beta

Ny artikkel: Har overvekt en rolle for behandlingseffekt ved interferon beta behandling?

En artikkel som utgår fra Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning og Nasjonalt kompetansetjeneste for MS er publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neuroimmunology.

Hovedinnhold

Overvekt er en av miljøfaktorene som påvirker risikoen for utvikling av MS. Men det har hittil vært ukjent om overvekt og fedme også påvirker sykdomsaktiviteten ved MS.

I artikkelen ser vi på data fra 87 pasienter med relapsing-remitting MS som  opprinnelig deltok i OFAMS-studien . De ble fulgt over 2 år, 6 mnd uten behandling og 18 måneder med interferon-beta behandling. Det ble tatt serumprøver og MR undersøkelser på en rekke tidspunkt, alle kliniske attakker ble registrert og EDSS score ble målt hvert halvår. Vi delte pasientene inn i tre grupper basert på WHO sine kriterier hvor BMI <25 ble regnet som normalvekt, BMI 25-30 som overvekt og BMI >30 som fedme.

I vår kohort var gjennomsnittlig BMI 25, 7 kg/m2 og det var 46 normalvektige, 23 overvektige og 17 pasienter med fedme.

Vi fant ikke forskjell i risiko for nye MR lesjoner gjennom studieperioden blant pasientene. Vi undersøkte videre om det var noen forskjell i antallet pasienter som oppnådde NEDA status, det vil si ”sykdomsfrihet” med ingen ny MR aktivitet, ingen kliniske attakker og ingen forverring i EDSS score gjennom behandlingsperioden. Vi fant en signifikant forskjell mellom gruppene hvor 26% av de normalvektige oppnådde NEDA-status sammenlignet med 13 % av de som var overvektige eller fete.

Det er usikkert hva som kan være årsak til resultatet.  Det er mulig at overvektige generelt har en mer aktiv sykdom enn de normalvektige. Vi fant imidlertid ikke forskjell mellom gruppene i serum-nivå av 11 ulike inflammasjonsmarkører under behandlingen, slik at inflammasjonsresponsen ser ut til å være lik. Alle pasienter får samme dosering av interferon beta med 44 ug 3 ganger i uken.  Det er en mulighet for at overvektige kunne hatt nytte av en større dose. Dette har ikke vært undersøkt for i studier. Det er også mulig at det ikke er selve dosen, men administrasjonsmåten som har en rolle. Medisinen settes subcutant og hos overvektige med mye subkutant fett kan det være at mindre medisin blir tilgjengelig systemisk.

Det kan se ut til å være behov for videre studier på dette.  

 

Referanse:

Kvistad SS, Myhr KM, Holmøy T, Šaltytė Benth J, Wergeland S, Beiske AG, Bjerve KS, Hovdal H, Lilleås F, Midgard R, Pedersen T, Bakke SJ, Michelsen AE, Aukrust P, Ueland T, Sagen JV, Torkildsen Ø. Body mass index influence interferon-beta treatment response in multiple sclerosis. J Neuroimmunol. 2015 Nov 15;288:92-7.