Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Nyhetsarkiv for Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

En ny artikkel av Kjetil Bjørnevik (bilde), samarbeidspartnere ved flere nasjonale sykehus og kolleger ved nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose og Norsk MS Register og Biobank, er publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal.
En ny artikkel som utgår fra Nasjonalt kompetansetjeneste for MS er publisert i det internasjonale tidsskriftet European Journal of Neurology. Artikkelen er en oversiktsartikkel over de ulike MS-medisinene som i dag er godkjente for behandling av multippel sklerose (MS) i EU og Norge.
En artikkel som utgår fra Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning og Nasjonalt kompetansetjeneste for MS er publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neuroimmunology.
Forskere tilknyttet KGJ Senter for MS Forskning har i oktober publisert en oversiktsartikkel som ser på potensialet ved bruk av fritt tilgjengelige proteomikkdata, i det internasjonale tidsskriftet Proteomics.
En studie som utgår fra Kristian Gerhard Jebsen Senter for MS-forskning og PROBE ved Institutt for Biomedisin er publisert i det internasjonale tidsskriftet PROTEOMICS.
En artikkel som utgår fra Kristian Gerhard Jebsen Senter for MS Forskning om Fingolimod og cerebellær remyelinisering i cuprizonemodellen, er publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neuroimmunology.
Kjell-Morten Myhr og forskere tilknyttet Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har publisert en artikkel om Norsk MS Register og Biobank i det internasjonale tidsskriftet Acta Neurologica Scandinavica.
Forskere tilknyttet Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har nylig publisert en oversiktsartikkel over studier som er foretatt av forekomsten av MS i Norge, i det internasjonale tidsskriftet Acta Scandinavica Neurologica.
Kjetil Bjørnevik (bildet) og medarbeidere har nylig publisert en studie om sammenhengen mellom utdanning og risikoen for multippel sklerose (MS) i tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal. Målet med studien var å undersøke hvorvidt etablerte risikofaktorer kunne forklare denne sammenhengen.
Sammen med andre forskere har Øivind Torkildsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS, publisert en oversiktsartikkel om miljøets betydning ved multippel sklerose i Tidsskrift for Den norske legeforening.
Marianna Cortese (bilde) og medarbeidere har nylig publisert en studie om vitamin D som risikofaktor for multippel sklerose (MS) i tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal. Målet med studien var å undersøke hvorvidt det finnes en sårbar periode hvor lave vitamin D nivå er særlig viktig for senere sykdomsrisiko. Studien brukte de norske dataene fra en stor kasus-kontrollstudie (EnvIMS), som hadde... Les mer
MS rammer unge, friske mennesker av ukjent årsak. Behandlingen vi har i dag kan bare bremse utviklingen.
Forskere ved Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har bidratt til studien av amming og risiko for MS som er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neurology.
For få MS-pasienter får den behandlingen de burde ha, og det er store behandlingsforskjeller i ulike deler av landet, ifølge en ny studie ledet av professor Kjell-Morten Myhr.
Forskere ved Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har i februar 2015 publisert en artikkel om 60 års oppfølging av insidens og prevalens av MS i Hordaland, i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.
Forskere ved Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har bidratt til en stor internasjonal multisenterstudie av klinisk isolert syndrom, publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal.

Sider